Privacy Statement Hockeykeeperschool Nederland  website en organisatie.

Inleiding

De organisatie van hockey keeperschool Nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met giovanni@hockeykeeperschool.nl.

Wie is Hockeykeeperschool Nederland?
Hockeykeeperschool Nederland: “organisatie die zich bezig houdt met hockey, coaching training van spelers, teams, keepers en specialisten training op zowel het veld als in de zaal, kantoorhoudende te (Woubrugge) 2481KZ aan de Boddens Hosangweg 36H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60225017 Hockeykeeperschool Nederland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Hockey keeperschool Nederland jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hockeykeeperschool Nederland persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hockeykeeperschool Nederland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hockeykeeperschool Nederland worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.
Doeleinde:                                         Verlenen van de dienst zelf .
Gegevens:                                          NAW-gegevens.
E-mailadres Grondslag:                 Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:                               Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Marketing
Doeleinde:                                         Nieuwsbrief
Gegevens:                                          Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Marketing
Doeleinde:                                        Nieuwsbrief Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer Grondslag:      Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:                          Commercieel belang
Bewaartermijn:                               Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde:                                        Website analytics
Gegevens:                                         Surfgedrag, locatie
Grondslag:                                        Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:                          Commercieel belang
Bewaartermijn:                               Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Hockeykeeperschool Nederland heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegeven aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien bij Hockeykeeperschool Nederland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hockeykeeperschool Nederland. Je kunt verzoeken dat Hockeykeeperschool Nederland  je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hockeykeeperschool Nederland te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hockeykeeperschool Nederland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hockeykeeperschool Nederland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hockeykeeperschool Nederland
Een verzoek kan verstuurd worden naar giovanni@hockeykeeperschool.nl. Hockeykeeperschool Nederland zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hockeykeeperschool Nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hockey  keeperschool Nederland je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Hockeykeeperschool Nederland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Warandeloop gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet een dezelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal de  Hockeykeeperschool Nederland gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Hockeykeeperschool Nederland aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te geven. Deze toestemming kun je ten alle tijden intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hockey keeperschool  ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Hockey  keeperschool Nederland worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Hockey  keeperschool Nederland worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hockey  keeperschool Nederland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar giovanni@hockeykeeperschool.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hockey  keeperschool Nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar giovanni@hockeykeeperschool.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Social media en fotomateriaal:
Diverse media ( foto’s , films) gemaakt voor, tijdens en na de clinics, kunnen worden geplaatst op onze website of social media websites van Hockey  keeperschool Nederland. Mocht u hier bezwaar tegen hebben laat ons dit dan tijdig van te voren weten via een mail naar: giovanni@hockeykeeperschool.nl zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Translate »